بانک اطلاعات دارویی لاتکس دراگ

معرفی بانک اطلاعاتی latexdrugs

latexdrugs بانک اطلاعات دارویی است که اطلاعات موجود در آن به طور مستقیم از مستندات تولیدکننده های دارو تهیه می شود و برای افزایش قابلیت اطمینان اطلاعات داروها به اطلاعات تماس تولیدکنندگان مرتبط است. تمام اطلاعات توسط تیم داروسازی وارد بانک اطلاعاتی شده و به روزرسانی می شود. این برنامه قابلیت جستجو ساده و سریع دارد.

برای ثبت درخواست با ما تماس بگیرید
http://lib.yabesh.ir/request/