با شناسایی موضوع، جست‌وجوی اولیه و بررسی پیشینه‌های موجود، کار تنظیم عنوان پژوهش انجام شده و در مرحلۀ بعد باید جست‌وجوی پیشینه‌ها به صورت دقیق‌تر و با استفاده از کلیدواژه‌های تخصصی اتفاق بیفتد. پایگاه‌های اطلاعاتی، مرورگرهای موضوعی وب و برخی از موتورهای کاوش، منابع مناسبی جهت جست‌وجو و یافتن پیشینۀ پژوهش محسوب می‌شوند.

خرید اشتراک مجلات خارجی (حرفه ای و علمی-پژوهشی)

خرید اشتراک مجلات خارجی (حرفه ای  و علمی-پژوهشی)
"یابش" با توجه به اهمیت  مجلات حرفه ای Professional magazine که به انتشار مطالب فناورانه، کاربردی و کلیدی در حوزه ی خود مبادرت می کنند، "پیش خوان مجلات یابش" را، راه اندازی کرده است. انواع مجلات  در دو دسته بندی هستند: مجلات حرفه ای (علمی-فناوری-تجاری)،  مجلاتی ...

اشتراک مجلات و هفته نامه های عمومی خارجی

اشتراک مجلات و هفته نامه های عمومی خارجی
هزینه ی اشتراک الکترونیکی هفته نامه برای سال ۲۰۲۰ برابر ۶۰۰ هزارتومان برای هر عنوان می باشد. هزینه ی اشتراک الکترونیکی ماهنامه ها برای سال ۲۰۲۰ برابر ۵۰۰ هزارتومان برای هر عنوان می باشد. مشتری امکان انتخاب یک عنوان یا بیشتر را دارد.(عناوین پیش نه ...