خرید اشتراک مجلات حرفه ای خارجی

“یابش” با توجه به اهمیت  مجلات حرفه ای Professional magazine که به انتشار مطالب فناورانه، کاربردی و کلیدی در حوزه ی خود مبادرت می کنند، “پیش خوان مجلات یابش” را، ادامه مطلب…

اشتراک مجلات و هفته نامه های عمومی خارجی

هزینه ی اشتراک الکترونیکی هفته نامه برای سال ۲۰۲۰ برابر ۶۰۰ هزارتومان برای هر عنوان می باشد. هزینه ی اشتراک الکترونیکی ماهنامه ها برای سال ۲۰۲۰ برابر ۵۰۰ هزارتومان برای ادامه مطلب…

مجلات علمی و پژوهشی – Academic Journals

این سرویس(اشتراک ژورنال های علمی تخصصی)  به مشتری اجازه می دهد ژورنال های مد نظر را به صورت الکترونیکی حداکثر یک ماه پس از تاریخ انتشار بصورت ایمیلی و یا بر ادامه مطلب…