کتابخانه دیجیتال تخصصی صنایع کوچک، متوسط و بزرگ – صنایع دانش بنیان

خدمات دهنده‌ی حرفه‌ای در تأمین اطلاعات تخصصی، مشاوره ی اطلاعاتی-صنعتی،گردآوری داده‌ها و آموزش سواد اطلاعاتی، دیجیتال برای کارخانه‌های صنعتی و واحد‌های تحقیق و توسعه، مدیریت دانش و ارائه ی نرم افزار آرشیو فنی-سازمانی

صنایع شیمیایی

کتاب 19,210

مقالات 1,938,713

مجلات

صنایع فلزی

کتاب 136,274

مقالات 1,089,829

مجلات

عمده مشتریان شرکت داده پردازی تلاش و توسعه/ یابش در تهیه و تأمین منابع اطلاعاتی شرکت های فنی و مهندسی، و شرکت های دانش بنیان می باشند.

ما با کتابخانه ها و یا پژوهشگران بصورت مستقیم در ارتباط هستیم و آنچه که از اطلاعات مورد نیاز مهندسان، متخصصان و واحدهای تحقیق و توسعه است را، تلاش داریم، تأمین کنیم.

در بالا محتواهای نمونه برای صنایع مختلف اعم از کتاب، مقالات، نشریات، پایان نامه و استانداردها قرار گرفته است. برای آشنایی کامل با خدمات یابش کافیست که این صفحه را مشاهد نمایید.

صنایع فنی و مهندسی، مشاوره، صنایع داروسازی، کشاورزی، صنایع غذایی، صنعت شیمیایی و …. از جمله بازار هدف ما می باشند.

پایگاه های اطلاعاتی صنعتی

خدمات تخصصی