بانک های اطلاعاتی شرکت ها/کسب و کارها

در اینجا پایگاه های اطلاعاتی که مرتبط با اطلاعات شرکت ها، کسب و کار ها و استارت آپ ها هستند فهرست شده اند و می تواند برای مقاصد مختلف کاربران صنعتی، کارآفرینان مدیران و رهبران تجاری مورد استفاده قرار بگیرد:

Angel.CO
فهرست ۴,۶۸۶,۸۴۵ شرکت و استارت آپ های سطح جهان

osiris

Global – approaching 80,000 companies

DatAnalysis

شرکت های استرالیایی

fortune rankings
First Researchplunkettresearchopencorporatesctidirectory
Corporate AffiliationsOrbiseu-startupsproducthunt