معرفی پایگاه اف اف ای بی از ابسکوهاست

Fish, Fisheries and Aquatic Biodiversity Worldwide (ebscohost) پایگاه اف اف آی بی، پایگاه های کتابشناختی سراسر جهان را در حوزه ماهی شناسی، شیلات، آبزیان و آبزی پروری و زیست دریا، ادامه مطلب…

معرفی پایگاه گلوبال هلث آرشیو از ابسکوهاست

Global Health Archive (ebscohost) این پایگاه کتابشناختی که توسط سی ای بی آی تولید می شود، شامل منابع پژوهشی بیوشیمی و سلامت عمومی از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۸۳ است. این ادامه مطلب…

معرفی پایگاه بایوسس پریویوز از ابسکوهاست

BIOSIS Previews (ebscohost) پایگاه بایوسس پریویوز که توسط شرکت کلریویت آنالیتیکس تولید شده است، نمایه گسترده ای از ژورنال ها، کتاب ها، نشست ها و پتنت ها را در حوزه ادامه مطلب…

معرفی پایگاه ساینتیفیک اند مدیکال آرت ایمجز از ابسکوهاست

Scientific and Medical ART Images (ebscohost) پایگاه ساینتیفیک اند مدیکال آرت که مناسب دانشجویان و مدرسان آناتومی، فیزیولوژی، زیست شناسی و دیگر علوم زیستی می باشد، شامل تصاویر پزشکی قابل ادامه مطلب…

معرفی پایگاه گلوبال هلث از ابسکوهاست

Global Health (ebscohost) این پایگاه که نوسط سی ای بی آی تولید می­شود، برای اطمینان از این به وجود آمده است که تمامی منابع کلیدی، مورد توجه کسانی که در ادامه مطلب…

معرفی پایگاه چکیده نامه ای سی ای بی از ابسکوهاست

CAB Abstracts (ebscohost) پایگاه خلاصه نامه ای سی ای بی که توسط سی ای بی آی تولید شده است، سرویس اطلاعاتی برجسته خلاصه های زبان انگلیسی است که دسترسی کاربران ادامه مطلب…

معرفی پایگاه سی ای بی ابسترکتس آرشیو از ابسکوهاست

CAB Abstracts Archive (ebscohost) پایگاه سی ای بی ابسترکتس آرشیو که توسط سی ای بی آی تولید شده است، یک پایگاه کتابشناختی آرشیوی است که ادبیات علوم زیستی کاربردی را ادامه مطلب…

معرفی پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس از ابسکوهاست

Biological Abstracts (ebscohost) بایولوژیکال ابسترکتس که توسط شرکت کلریویت آنالیتیکس تولید شده است، شامل مجموعه ای از ارجاعات کتابشناختی برای علوم زیستی و ادبیات پژوهش زیست پزشکی می باشد و ادامه مطلب…

معرفی پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس آرشیو از ابسکوهاست

Biological Abstracts Archive 1926-1968 (ebscohost) پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس آرشیو که توسط شرکت کلریویت آنالیتیکس تولید شده است، شامل تمامی رکوردهای کتابشناختی ادبیات پژوهش علوم زیستی و زیست­ شناسی ۴۹ دوره ادامه مطلب…