معرفی پایگاه چکیده نامه ای سوشال جرانتولوژی از ابسکوهاست

Abstracts in Social Gerontology (ebscohost) این پایگاه کتابشناختی، منابع ضروری برای پژوهش های سالمندی را نمایه می کند. کسانی که به زمینه سالمندی علاقه مندند، می توانند از این پایگاه ادامه مطلب…

معرفی پایگاه ایج لاین از ابسکوهاست

AgeLine (ebscohost) این پایگاه منحصرا بر موضوعات مربوط به سالمندی و افرادی که سن ۵۰ سال و بالاتر دارند، متمرکز است. ایج لاین برترین منبع آنلاین جستجو درباره مطالعات اجتماعی ادامه مطلب…