Posted on

وب سایت بانک جهانی

معرفی بانک جهانی worldbank

بانک جهانی از سال ۱۹۴۷ فعالیت خود را در زمینه کمک به توسعه کشورهای عضو با اعطای کمک های مالی و فنی در جهت رشد و پیشرفت دانش کشورها آغاز نموده است. این موسسه تا کنون اعتبارات بیش از ۱۲۰۰۰ پروژه عمرانی را فراهم آورده است. این موسسه برای فعالیت های خود ۳ اولویت تعیین نموده است که با به کارگیری آنها در جهت رفع فقر و کمبود تلاش نماید. اولیت های بانک جهانی عبارتند از:

کمک به ایجاد رشد اقتصادی پایدار

سرمایه گذاری بر روی توانایی های مردم

ایجاد مقاومت در برابر حوادث غیرقابل پیش بینی و تهدیدهای مالی

این موسسه معتقد است که با کمک به توسعه سرمایه انسانی می توان به فقر شدید در جوامع پایان داد.سرمایه گذاری بر روی افراد یک کشور مستلزم تغذیه مناسبف مراقبت های بهداشتی، آموزش با کیفیت و ایجاد شغل و مهارت مناسب است. بانک جهانی تا کنون بیش از ۲۰۰ هزار سند در زمینه ایجاد برنامه های توسعه در کشورهای عضو تولید کرده است که آنها را به رایگان در اختیار اعضا خود قرار می دهد.  این موسسه این اسناد را با هدف ایجاد راه حل هایی در زمینه پایداری در برابر چالش های به وجود آمده برای کشورهای خود تولید می نماید.

بانک جهانی از طریق مشاوره، تجزیه و تحلیل، کمک های مالی و فنی از کشورهای در حال توسعه پشتیبانی می نماید. فعالیت های تحلیلی و تحقیقی این موسسه زیربنای مالی آن را در زمینه سرمایه گذاری برای کشورهای در حال توسعه تامین می نماید. بانک جهانی با ارائه گزارش های مفصل خود در زمینه انجام فعالیت های توسعه بخش در کشورهای در حال توسعه راه را برای دیگر کشورها برای انجام اینگونه فعالیت ها هموار می نماید. به همین دلیل گزارش های ارائه شده توسط بانک جهانی یکی از مهمترین اسناد در زمینه توسعه اقتصادی و تجاری برای سایر کشورها است.

منبع

https://www.worldbank.org/en/about

 

برای درخواست موردی هر یک از داده های مورد نیاز این پایگاه به کتابخانه دیجیتال یابش مراجعه نمایید

http://yabesh.ir/request