Posted on

پایگاه اطلاعاتی اینوسنتیو

 

معرفی وب سایت innocentive

اینوسنتیو یک وب سایت حل چالش جهانی است که به منظور مشارکت محققان برای رفع موانع و چالش های جهانی ایجاد شده است. در این وب سایت پلت فرم های آنلاینی وجود دارند که چالش های صنعتی و فناوری را با پژوهشگران، به اشتراک می گذراند. سپس شرکت ها و موسساتی به که دنبال راه حل های حرفه ای برای رفع مشکلات و چالش های خود هستند می توانند از این راه با شبکه گسترده ای از پژوهشگران و محققان متصل شده و با کمک آنها به حل موانع تجاری و صنعتی و مدیریتی خود اقدام نمایند. به طور معمول از سوی این شرکت ها و موسسات جایزه های ویژه ای نیز برای این افراد در نظر گرفته می شود.