Posted on

پایگاه اطلاعاتی ادونس نرسینگ پرکتیس

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی هلث لایبراری ادونس نرسینگ پرکتیس

(LWW Health Library ( ADVANCED PRACTICE NURSING

 

یک مجموعه از سایت کتابخانه آنلاین هلث لایبرری بخش منابع پرستاری این سایت است. در این بخش منابع مورد نیاز پرستاران در دو بخش عملی و تخصصی در دسترس کاربران قرار گرفته است. منابع موجود در این بخش با پشتیبانی از پرستاران به تقویت آنها در زمینه مهارت عملی، دانش تخصصی، مسئولیت پذیری و مراقبت از افراد و خانواده می پردازد. از جمله منابع موجود در این بخش می توان به راهنمای بیتس به منظور آموزش معاینه جسمی و گرفتن تاریخچه پزشکی و خلاصه روانپزشکی اشاره کرد.

 

وب سایت اصلی

ADVANCED PRACTICE NURSING

 

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی سه ماهه، شش ماهه یا یک ساله با ما تماس بگیرید