Posted on

موتور جستجوی گوگل پتنتس

 

معرفی موتور جستجوی گوگل پتنتس Google Patents 

این موتور جستجو با داشتن یک رابط کاربری ساده و به صورت رایگان امکان جستجو و دستیابی به چکیده یا متن کامل پروانه های ثبت اختراع بیش از ۱۰۵ اداره ثبت اختراع از سطح جهان را فراهم می آورد. در بخش جستجوی پیشرفته گوگل پتنتس می توان بر اساس فیلدهای مختلف مانند اصطلاح جستجو، عملگرهای بولی، تاریخ اختراع و ثبت آن و یا فیلدهای نام مخترع، نام مالک، انتخاب اداره ثبت اختراع، زبان، نوع پروژه و نوع اختراع جستجوی خاصتری را انجام داد. همچنین پس از انجام فرایند جستجو از نتایج بازیابی شده خروجی با فرمت CSV تهیه کرد.

منبع

http://basparesh.ippi.ac.ir