Posted on

پایگاه اطلاعاتی فری پتنتس آنلاین

 

معرفی پایگاه فری پتنتس آنلاین (Free Patents Online (FPO

با استفاده از این پایگاه می توان با دو روش جستجوی سریع و تخصصی اطلاعات پروانه های ثبت اختراع پایگاه های اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده آمریکا، اداره ثبت اختراع اروپا، چکیده های ژاپن، سازمان جهانی مالکیت فکری و اداره ثبت اختراع آلمان را به دست آورد. در قسمت جستجوی تخصصی این پایگاه می توان براساس کدهای اختصاص یافته به فیلدهای و با انتخاب پایگاه ثبت اختراع مدنظر و در نظر گرفتن یک بازه زمانی پروانه های ثبت اختراع را جستجو کرد.

در قسمت جستجوی سریع نیز می توان اطلاعات پروانه های ثبت اختراع را بر اساس فیلدهای مختلف مانند شماره پروانه ثبت اختراع، فیلدهای عمومی، تاریخ، رده بندی، مخترع، متقاضی منابع و اطلاعات حقوقی یا قانونی جستجو کرد.

منبع 

http://basparesh.ippi.ac.ir