Posted on

پایگاه دبلیو آی پی اس گلوبال

 

معرفی پایگاه ثبت اختراع WIPS Global

این پایگاه اطلاعاتی یک بستر آنلاین برای جستجو و تجزیه و تحلیل پروانه های ثبت اختراع از سراسر جهان است. روش های مختلفی برای جستجوی پروانه های ثبت اختراع حوزه شیمی در این پایگاه وجود دارد. از جمله این موارد می توان به جستجوهای ساده بر اساس فیلدهای مختلف، بر اساس شماره پروانه ثبت اختراع و غیره اشاره نمود. دسترسی به این پایگاه از طریق خرید اشتراک آن امکان پذیر است.

منبع

http://basparesh.ippi.ac.ir