Posted on

انجمن اداره شیمیدانهای تحلیلی

 

معرفی انجمن اداره شیمیدانهای تحلیلی AOAC

 Association of Official Analytical Chemists

این انجمن دولت، دانشگاه و صنعت را گردهم می آورد تا روشهای استاندارد تجزیه و تحلیل را تقویت کرده تا ایمنی و یکپارچگی مواد غذایی و سایر محصولات موثر بر سلامت عمومی مردم را تامین نماید. این انجمن به عنوان یک موسسه پیشگام در این حوزه با گردهم آوری اعضا اقدام به تدوین و تائید استانداردها در زمینه های مربوط به ایمنی مواد غذایی، سلامت مواد غذایی و بهداشت عمومی در سطح دنیا می نماید.

این انجمن در زمینه تدوین استاندارد در سطح دنیا یکی از معتبرترین موسسات است. سالانه تعداد بیشماری استاندارد در زمینه های مختلف مانند استاندارد تغذیه نوزادان، استاندارد تغذیه بزرگسالان، استاندارد غلات و سبزیجات، استاندارد غذا و شیرخشک کودکان، استاندارد مواد غذایی گیاهی، استاندارد چربی و روغن های غذایی و بسیاری موارد بیشمار دیگر از سوی این انجمن منتشر می شود.

 

برای آشنایی بیشتر با بخش استانداردهای این انجمن به اینجا مراجعه نمایید