Posted on

انجمن مهندسی نفت آمریکا

 

معرفی انجمن مهندسی نفت آمریکا (API (REPORTS

انجمن مهندسی نفت آمریکا با بیش از ۶۰۰ عضو تمامی بخش های صنعت نفت و گاز و انرژی آمریکا را پشتیبانی می کند. این انجمن ماموریت خود را ایجاد ایمنی در صنعت نفت در سطح جهانی در حمایت از صنعت نفت و گاز می داند. از فعالیت های موثر این انجمن در این زمینه می توان به برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، نشست های هم اندیشی، آموزش های حرفه ای و بسیاری از فعالیت های دیگر اشاره کرد.

مهمترین فعالیت این انجمن تدوین استانداردهای حوزه صنعت نفت و گاز است. این انجمن تابه حال بیش از ۷۰۰ استاندارد حرفه ای در زمینه افزایش ایمنی عملیاتی و محیطی و افزایش کارایی و پایداری در این صنعت تدوین کرده است. از موضوعات استانداردهای طراحی شده می توان به استانداردهای توسعه تجهیزات نفتی، گاز طبیعی و پتروشیمی، استانداردهای حفاری چاه های نفت، استانداردهای حفاظت از محیط زیست، استانداردهای مهندسی صدا و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

 

برای آشنایی بیشتر با بخش استانداردهای این انجمن به اینجا مراجعه نمایید