Posted on

انجمن مهندسی و نگهداری راه آهن آمریکا

 

معرفی انجمن مهندسی و نگهداری راه آهن آمریکا AREMA

American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association

این انجمن حرفه ای یک مرکز آموزشی ویژه برای مهندسین راه آهن بشمار می آید. این انجمن با ایجاد فرصت های آموزشی و منابع آموزشی خود در مسیر رشد و پیشرفت مهندسان این حوزه تلاش فراوانی می نماید. در واقع ماموریت خود را توسعه و پیشرفت دانش فنی و عملی در زمینه طراحی و ساخت و نگهداری زیرساخت های آهن می داند.

انتشارات این انجمن نیز بسیار فعال بوده و کتاب ها، مجلات و راهنماهای بسیاری در این زمینه برای کاربران خود منتشر می نماید. از جمله کتاب های این انجمن می توان به راهنمای مهندسی راه آهن، راهنمای ارتباطات و سیگنال ها، راهنمای عملی مهندسی راه آهن، راهنمای بازرسی پل و بسیاری از نشریات تخصصی این حوزه مانند مجموعه عملیات سنگین راه آهن، طراحی پلها و موارد دیگر اشاره نمود.

 

برای آشنایی بیشتر با بخش انتشارات این انجمن به اینجا مراجعه نمایید.