Posted on

وب سایت رده بندی کنگره

 

معرفی رده بندی کنگره Library of Congress Classification Web

رده بندی کنگره یکی از نظام های رده بندی جهانی است که توسط کتابخانه کنگره آمریکا طراحی و منتشر شده است. در این رده بندی به جای کدگذاری تمامی دانش بشری از یک یا چند حروف انگلیسی به همراه عدد نشان دهنده نویسنده برای رده بندی کتب استفاده می شود. از این نظام رده بندی بیشتر در کتابخانه دانشگاهی و تخصصی که موضوعات فرعی دانش بیشتر است استفاده می شود.

این طرح متشکل از ۲۱ رده در قالب حروف الفبای انگلیسی می‌باشد و در حال حاضر از ۲۶ حرف الفبا حروف I,O،W,X،Y در این رده‌بندی به کار نمی‌رود و برای گسترش‌های آینده ذخیره شده‌اند. این نظام، موضوعی و ساختار آن به صورت سلسله مراتبی از کل به جز است و حروف بزرگ در کنار رده اصلی برای رده‌های فرعی به کار می‌رود. همچنین برای تقسیمات فرعی از اعداد صحیح استفاده می‌شود.

 در زبان فارسی گسترش‌هایی بر رده کتابخانه کنگره انجام شده‌است که شامل گسترش تاریخ ایران، زبان و ادبیات ایرانی، فلسفه اسلامی، اسلام و هنرها و صنایع ظریف ایران می‌باشد. وب سایت این رده بندی نیز به صورت آنلاین تمامی گستره های موجود را در دسترس کاربران قرار داده و کتابخانه های می توانند از نسخه آنلاین این رده بندی بهره ببرند.