خدمات در محل کتابخانه تخصصی شهرک صنعتی

کتابخانه ی تخصصی صنایع استان خراسان رضوی واقع در “شهرک فن‌آوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور” با دارا بودن دو هزار عنوان کتاب چاپی و بیش از ۴۰ هزار عنوان کتاب دیجیتالی لاتین صنعتی خدمات خود را در بخش حضوری به شرح زیر اعلام می کند:

۱٫ امانت کتاب های چاپی
۲٫ استفاده ی در محل از طرح ها و پایان نامه های با حمایت شهرک صنعتی
۳٫ مشاوره ی اطلاعاتی- پژوهشی
۴٫ آموزش های سوادهای نوظهور برای کاربردهای صنعتی (سواد داده، سواد اطلاعاتی-رسانه ای، سواد دیجیتال، سواد پژوهشی، سواد کارآفرینی)
۵٫ دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی قدرتمند و معتبر بین المللی

فهرست کتاب های چاپی کتابخانه (صورت برداری شده تا اول مرداد ماه ۱۳۹۸ )

 

کاربران کتابخانه :

۱٫ شرکت های صنعتی سراسر استان خراسان رضوی
۲٫ واحدهای تحقیق و توسعه و مشاوره ی صنعتی
۳٫ کارآفرینان  و رهبران کسب و کارها
۴٫ دانشجویان دانشگاه های سراسر استان خراسان رضوی
۵٫ پژوهشگران و اعضای هیئت علمی

“خدمات کتابخانه بدلیل اینکه بصورت خصوصی اداره می شود در بخشی از خدمات بصورت رایگان و در بخشی دیگر مستلزم پرداخت هزینه است.”