رونمایی آپتو‌دیت (Uptodate) از چند بروزرسانی جدید.

رونمایی آپتو‌دیت (Uptodate) از چند بروزرسانی جدید.

آپتو‌دیت (Uptodate) از محصول اصلی شرکت والترز کلوور (Wolters Kluwer)  و به عنوان یکی از قابل اعتمادترین منابع پشتیبانی تصمیم بالینی، مبتنی بر شواهد در نقطه مراقبت شناخته شده است، از چندین ویژگی جدیدِ خود رونمایی کرد.به گزارش یابش و به نقل از آپتودیت، این قابلیت ها به کمک کاربران خواهد آمد تا تجربه ی […] مطالعه کامل