انتشار گزارش جبهه‌های مهندسی ۲۰۲۳ توسط کلاریویت

انتشار گزارش جبهه‌های مهندسی ۲۰۲۳ توسط کلاریویت

کلاریویت، آکادمی مهندسی چین (CAE) و انتشارات آموزش عالی چین، هفتمین گزارش سالانه خود با عنوان «Fronts of Engineering 2023» را منتشر کردند. گزارش جبهه‌های مهندسی ۲۰۲۳ توسط کلاریویت، بر اساس یک فرآیند دو مرحله‌ای شناسایی شد.   به گزارش یابش و به نقل از کلاریویت این گزارش، در مرحله اول، کلاریویت، از یک ترکیبی […] مطالعه کامل