پایگاه‌های پتنت

پایگاه‌های پتنت

  پتنت چیست؟ پتنت را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالکیت فکری دانست که به منظور حفاظت از اختراع ها، نوآوری‌ها و ابداعات فناورانه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخترع با هدف حفاظت از اختراع خود که می‌تواند یک محصول، فرآیند و به‌ طور کلی یک راهکار جدید برای رفع یک مشکل باشد، آن را در […] مطالعه کامل