پایگاه اطلاعاتی بی ام جی پرکتیس

پایگاه اطلاعاتی بی ام جی پرکتیس

معرفی پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی بی ام جی بست پرکتیس BMJ Best practice بی ام جی بست پرکتیس چیست؟ BMJ Best Practice بی ام جی بست پرکتیس یک پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی است که یکی از محصولات انتشارات بین المللی BMJ بوده و دسترسی کاربران را با سرعت و دقت به آخرین اطلاعات […] مطالعه کامل