مجموعه پایگاه های اقتصاد و تجارت از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های اقتصاد و تجارت از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های اقتصاد و تجارت از ابسکوهاست Business & Economics Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. در […] مطالعه کامل