پایگاه اطلاعاتی نویگینت ریسرچ

پایگاه اطلاعاتی نویگینت ریسرچ

معرفی پایگاه اطلاعاتی navigantresearch این وب سایت مربوط به یک شرکت مشاوره مدیریتی در ایالات متحده است که نمایندگی در سایر قاره ها مانند آمریکاری شمالی،آسیا و اروپا دارد. شرکت نویگینت در سال ۱۹۸۳ توسط ریچارد متلزر با هدف مشاوره مدیریتی به مشاغل موجود در حوزه انرژی و سایر صنایع تاسیس شد. این وب سایت […] مطالعه کامل