رمز گشایی گفتار از فعالیت مغز با هوش مصنوعی

رمز گشایی گفتار از فعالیت مغز با هوش مصنوعی

یک هوش مصنوعی می‌تواند کلمات و جملات مربوط به فعالیت مغز را با دقت شگفت‌آور – اما هنوز محدود – رمزگشایی کند. هوش مصنوعی تنها با استفاده از چند ثانیه داده های مربوط به فعالیت مغز، آنچه را که شخص شنیده است حدس می زند. محققان در یک مطالعه اولیه دریافتند که این پاسخ صحیح […] مطالعه کامل