روش اندازه گیری مقادیر رکورد پایگاه های اطلاعاتی

روش اندازه گیری مقادیر رکورد پایگاه های اطلاعاتی

گاهی ما برای گزارش کردن در هنگام مقاله نویسی و یا دیگر مقاصد پژوهشی نیازمند یافتن دقیق رکوردهای اطلاعاتی در پایگاه های اطلاعاتی آکادمیک و ناشرین هستیم. در این جا چند سه پایگاه تیلور اند فرانسیس، جی استور و اشپرینگر که از پایگاه های اطلاعاتی مهم و مطرح جهانی اند، را مورد بررسی قرار می […] مطالعه کامل