پلتفرم پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس

پلتفرم پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس

معرفی پلتفرم وب آو ساینس Web Of Science پلتفرم وب آو ساینس چیست؟ پلتفرم وب آو ساینس که در لفظ  قدیمی به اسم ISI شناخته می شود یک پایگاه اطلاعاتی است که محصولی از شرکت کلاریویت است. این پایگاه از دسته پایگاه های چکیده نامه ای استنادی است که کلیه موضوع های علمی شامل علوم […] مطالعه کامل