پایگاه اطلاعاتی پایان نامه های پروکوئست

پایگاه اطلاعاتی پایان نامه های پروکوئست

معرفی پایگاه اطلاعاتی پایان نامه های پروکوئست ProQuest Dissertations and Theses پایگاه پایان نامه های پروکوئست PQDT چیست؟ پروکوئست دیزرتیشن اند تزیز پایگاه اطلاعاتی پایان نامه های پروکوئست است که با هدف سرعت بخشیدن به نوآوری در زمینه علمی و تحقیقاتی و اشاعه آن به تمامی کشورها در سطح دنیا اقدام به ارائه پایان نامه […] مطالعه کامل