پایگاه اطلاعاتی ژورنال گاید

پایگاه اطلاعاتی ژورنال گاید

  معرفی پایگاه اطلاعاتی Journal Guide ژورنال گاید یک ابزار انتشاراتی رایگان است که توسط گروهی از محققان ایجاد شده است. هدف این افراد ارائه اطلاعات علمی در مورد مجلات در یک مکان است تا محققان برای انتشار مقالات خود بتوانند بهترین تصمیم ممکن را در زمینه انتخاب مجله بگیرند. منبع اطلاعات موجود درباره هر […] مطالعه کامل
پایگاه اطلاعاتی ژورنال سلکتور

پایگاه اطلاعاتی ژورنال سلکتور

  معرفی پایگاه اطلاعاتی Journal Selector وب سایت Edanz یک وب سایت تحقیقاتی است که خدمات مشاوره و ارسال مقالات را به مجلات بین المللی برای کاربران ارائه می دهد. این وب سایت دارای یک بخش جستجوی مجلات به نام ژورنال سلکتور است. در این بخش وب سایت با استفاده از داده هایی که از […] مطالعه کامل
پایگاه اطلاعاتی ژورنال فایندر

پایگاه اطلاعاتی ژورنال فایندر

  معرفی پایگاه اطلاعاتی Journal Finder پایگاه اطلاعاتی ژورنال فایندر خدمات دیگری در زمینه انتشار مقالات به محققان و پژوهشگران ارائه می دهد. این پایگاه با هدف چاپ مقاله در مرتبط ترین و بهترین مجله به کاربران مشورت می دهد. کاربران برای یافتن بهترین مجله و ژورنال در این قسمت از پایگاه الزویر که به […] مطالعه کامل
پایگاه اطلاعاتی مستر ژورنال لیست

پایگاه اطلاعاتی مستر ژورنال لیست

معرفی مستر ژورنال لیست Master Journal List مستر ژورنال لیست چیست؟ مستر ژورنال یک ابزار ارزشمند از Web of Science است که امکان جستجوی مجلات بر اساس نیازهای شخصی بر اساس چندین شاخص مهم را برای کاربران فراهم می آورد. مجموعه وب آو ساینس به واسطه دارابودن برجسته ترین ویراستاران و تیم تحقیقاتی همواره دارای […] مطالعه کامل