شناسایی کلمات کلیدی مقدمه جستجو اطلاعات

شناسایی کلمات کلیدی مقدمه جستجو اطلاعات

حتما جملاتی مانند: «هر چقدر جستجو میکنم، مقاله مرتبط پیدا نمی‌شود» یا «نمی‌دانم چه عبارتی را جستجو کنم تا به مقالات مورد نظرم را پیدا کنم» را زیاد شنیده‌اید. در سری آموزش‌های گام به گام مرور سیستماتیک، به طراحی پروتکل در مرور سیستماتیک و مقدمات جستجو پرداختیم. در این آموزش به اولین مقدمه جستجو یعنی […] مطالعه کامل