پایگاه اطلاعاتی پزشکی آپتودیت

پایگاه اطلاعاتی پزشکی آپتودیت

معرفی پایگاه اطلاعاتی پزشکی آپتودیت  Uptodate آپتودیت چیست؟ آپتودیت یک پایگاه اطلاعاتی پزشکی است که به عنوان قابل اعتمادترین منبع پاسخ به سوالات پزشکی به شمار می آید. این پایگاه اطلاعاتی با استفاده از اطلاعات مبتنی بر شواهد به پزشکان در زمینه نحوه درمان بیماران و بهترین تصمیم گیری بالینی یاری می رساند. آپتودیت یکی […] مطالعه کامل