رابط کاربری جدید پایگاه علم سنجی سایول

رابط کاربری جدید پایگاه علم سنجی سایول

سایول Scival پایگاه اطلاعاتی آماری و علم سنجی که بر پایه ی اطلاعات اسکوپوس فعالیت می کند و اجازه می دهد که افراد، موسسات پژوهشی و دانشگاهی، گروه های پژوهشی، کشورها و … شاخص های متعدد علم سنجی را استخراج کنند و یا خود را با دیگران مقابسه کنند. سایول اولین بار در سال ۲۰۰۹ […] مطالعه کامل