پژوهش ثانویه چیست؟

پژوهش ثانویه چیست؟

در دنیای پژوهش، دو نوع اصلی از منابع داده وجود دارد: اولیه و ثانویه. در حالی که تحقیقات اولیه شامل جمع‌آوری داده‌های جدید به طور مستقیم از افراد یا منابع است، تحقیقات ثانویه شامل تجزیه و تحلیل داده‌های موجود است که قبلاً توسط شخص دیگری جمع‌آوری شده است. یکی از منابع رایج این مدل مطالعه، […] مطالعه کامل