روش پژوهش تجربی چیست؟

روش پژوهش تجربی چیست؟

آزمایش شکل مفیدی از تجزیه و تحلیل است که متخصصان در صنایع مختلف از آن استفاده می کنند. روش پژوهش تجربی یا آزمایشی روشی برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در مورد یک موضوع از طریق مشاهده در محیط‌های کنترل‌شده است. موفقیت مطالعات تجربی به محققین بستگی دارد که بتوانند تغییر یک متغیر را تنها بر […] مطالعه کامل