“تازه چه خبر!”  آپتودیت

“تازه چه خبر!” آپتودیت

آپتودیت UpToDate مدتی است که بخشی را به نام «What’s New»  یا ” تازه چه خبر!” به خدمات و سایت خود اضافه کرده است. این بخش پیشرفتهای روز رشته ها و تخصص های مختلف پزشکی را به همراه مستندات علمی به شکل خلاصه ارائه می کند. اطلاعاتی که در بخش “تازه چه خبر؟” ارائه می­ […] مطالعه کامل