هشدار سازمان جهانی بهداشت: هوش مصنوعی پزشکی می‌تواند برای کشورهای فقیر خطرناک باشد!

هشدار سازمان جهانی بهداشت: هوش مصنوعی پزشکی می‌تواند برای کشورهای فقیر خطرناک باشد!

سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار می دهد که هوش مصنوعی پزشکی (AI) می تواند برای کشورهای فقیر خطرناک باشد. به گزارش یابش و به نقل از نیچر این سازمان گزارشی را منتشر کرد که دستورالعمل‌های جدیدی را در مورد مدل‌های چندوجهی بزرگ (LMMs) تشریح کرد، می‌گوید ضروری است که استفاده از فناوری در حال توسعه، […] مطالعه کامل