پایگاه اطلاعاتی مستر ژورنال لیست

پایگاه اطلاعاتی مستر ژورنال لیست

معرفی مستر ژورنال لیست Master Journal List مستر ژورنال لیست چیست؟ مستر ژورنال یک ابزار ارزشمند از Web of Science است که امکان جستجوی مجلات بر اساس نیازهای شخصی بر اساس چندین شاخص مهم را برای کاربران فراهم می آورد. مجموعه وب آو ساینس به واسطه دارابودن برجسته ترین ویراستاران و تیم تحقیقاتی همواره دارای […] مطالعه کامل
پایگاه سنجش تاثیر مقالات آلتمتریک

پایگاه سنجش تاثیر مقالات آلتمتریک

  معرفی پایگاه اطلاعاتی آلتمتریک Altmetric مرسوم ترین روش برای اندازه گیری ارزش (سطح) یک مقاله استفاده از معیار “ضریب تأثیر-Impact Factor” است، که میانگین ارجاعات به مقالات اخیر ژورنال را اندازه گیری می کند و در اصل ارزش مقاله از روی سطح مجله محاسبه می شود. در حال حاضر روش های انتشار مقالات بسیار گسترده […] مطالعه کامل