پایگاه اطلاعاتی ژورنال ایندیکیتور

پایگاه اطلاعاتی ژورنال ایندیکیتور

  معرفی پایگاه اطلاعاتی CWTS Journal Indicators این پایگاه اطلاعاتی یک پایگاه علم سنجی بوده که با استفاده از داده های ارائه شده توسط الزویر شاخص های علم سنجی را برای مجلات علمی محاسبه نموده و به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می دهد. در حال حاضر شاخص های علم سنجی بیش از ۲۰ […] مطالعه کامل