معرفی نرم افزار Quirkos (کوئه کاس)

معرفی نرم افزار Quirkos (کوئه کاس)

نرم افزار Quirks یا Quirkos (کوئه کاس) چیست؟ کوئه کاس (کوئکس) نرم افزار تحلیل آماری داده­ های کیفی است که به کاربران در مرتب سازی، مدیریت و درک داده های متنی کمک می کند. کاربران می‌توانند از آن برای برچسب‌گذاری یا کدگذاری بخش‌های مرتبط از داده‌ها و مقایسه تم‌ها در صدها منبع مختلف استفاده کنند. […] مطالعه کامل