نرم افزار Quirkos (کوئه کاس)، معرفی، کاربرد، دانلود، آموزش

نرم افزار Quirkos (کوئه کاس)، معرفی، کاربرد، دانلود، آموزش

نرم افزار Quirks یا Quirkos (کوئه کاس) چیست؟ کوئه کاس (کوئکس) نرم افزار تحلیل آماری داده­ های کیفی است که به کاربران در مرتب سازی، مدیریت و درک داده های متنی کمک می کند. کاربران می‌توانند از آن برای برچسب‌گذاری یا کدگذاری بخش‌های مرتبط از داده‌ها و مقایسه تم‌ها در صدها منبع مختلف استفاده کنند. […] مطالعه کامل