دستیار پژوهشگر: ابزار اطلاعاتی لب آرکایوز

دستیار پژوهشگر: ابزار اطلاعاتی لب آرکایوز

معرفی ابزار اطلاعاتی و اپلیکیشن موبایلی لب آرکایوز LabArchives اپلیکیشن لب آرکایوز چیست؟ لب آرکایوز یک برنامه مبتنی بر وب است که به عنوان یک دفترچه یادداشت آزمایشگاهی دیجیتال عمل می کند و به محققان کمک می کند تا کار و یادداشت های خود را سازماندهی کنند تا بهره وری را در کارهای آزمایشگاهی خود […] مطالعه کامل