الزویر اسکوپوس را با هوش مصنوعی ارتقاء می دهد!

الزویر اسکوپوس را با هوش مصنوعی ارتقاء می دهد!

الزویر اسکوپوس را با هوش مصنوعی ارتقاء می دهد! ویژگی مولد جدید هوش مصنوعی به اسکوپوس، پایگاه داده انتزاعی و استنادی پیشرو در ادبیات بازبینی شده، نیرو می‌دهد، بنابراین محققان می‌توانند سریع‌تر به بینش‌های عمیق‌تری دست یابند. هوش مصنوعی اسکوپوس چیست؟ هوش مصنوعی مولد جدید Elsevier خلاصه‌ای مختصر و قابل اعتماد مبتنی بر هوش مصنوعی […] مطالعه کامل