نحوه بررسی ژورنال‌های ایندکس شده اسکوپوس

نحوه بررسی ژورنال‌های ایندکس شده اسکوپوس

قبل از ارسال مقاله به یک مجله بهتر است شاخص‌های علم سنجی آن مجله را سنجید و همچنین مهم است که بدانیم آن مجله در یکی از مهمترین پایگاه های استنادی یعنی اسکوپوس نمایه شده است یا خیر. نمایه شدن در اسکوپوس یکی از مواردی است که هنگام ارزیابی مجله بررسی می‌‌شود زیرا این پایگاه […] مطالعه کامل
یافتن مجلات برتر اسکوپوس جهت چاپ مقاله

یافتن مجلات برتر اسکوپوس جهت چاپ مقاله

چاپ مقاله در یک نشریه مناسب و معتبر، گامی مهم در جهت به اشتراک گذاشتن یافته‌های علمی و پژوهشی با جامعه علمی و ارتقای اعتبار و جایگاه نویسنده در میان همتایانش محسوب می‌شود. انتشار مقاله در نشریه‌ای باکیفیت، نشان‌دهنده‌ی داوری دقیق و پذیرش آن توسط متخصصان آن حوزه است و به منزله‌ی مهر تأییدی بر […] مطالعه کامل