نهمین نشست آموزشی -مهارتی کتابدار ۲٫۰ ویژه کتابداران تخصصی

نهمین نشست آموزشی -مهارتی کتابدار ۲٫۰ ویژه کتابداران تخصصی

نهمین نشست آموزشی -مهارتی کتابدار ۲٫۰ ویژه کتابداران تخصصی با موضوع کتابخانه دیجیتال در روز یکشنبه مورخ ۵ آذرماه ۹۶ از ساعت ۹ الی ١٢در کتابخانه وزارت نیرو برگزار شد. در آغاز نشست مهندس حسین آبادی معاون دفتر آمار و اطلاعات وزارت نیرو به حاضرین عرض خوشامد داشتند سپس جناب آقای مهندس حسین حیدری مدیرعامل […] مطالعه کامل