بروز رسانی های کلینیکال کی در فصل آخر ۲۰۲۳

بروز رسانی های کلینیکال کی در فصل آخر ۲۰۲۳

آخرین بروزرسانی کلینیکال کی: کلینیکال کی هر فصل آخرین به روز رسانی های محتوایی را برای کاربران اطلاع رسانی میکند. در گزارش آخر این پایگاه برای فصل آخر ۲۰۲۳ موارد زیر مشاهده می شود: Clinical Overviews: 272 New Drug Monographs: 81 New; Pregnancy and Lactation sections added; enhanced formatting/design. Books: 57 new books; 103 book […] مطالعه کامل