حوزه‌های فعال، کشورها و مناطق پیشرو در جبهه‌های پژوهش ۲۰۲۳

حوزه‌های فعال، کشورها و مناطق پیشرو در جبهه‌های پژوهش ۲۰۲۳

موسسه علوم و توسعه آکادمی علوم چین و شرکت کلریویت، همزمان با گزارش جبهه های پژوهشی، گزارشی را تحت عنوان «جبهه‌های پژوهش ۲۰۲۳: حوزه‌های فعال، کشورها و مناطق پیشرو» (۲۰۲۳ Research Fronts: Active Fields, Leading Countries/Regions) منتشر کرده است. این گزارش بر اساس یافته‌های گزارش «جبهه های پژوهشی ۲۰۲۳» [۱] تهیه شده است که به […] مطالعه کامل
انتشار جبهه‌های پژوهشی ۲۰۲۳

انتشار جبهه‌های پژوهشی ۲۰۲۳

جبهه‌های پژوهشی ۲۰۲۳ (Research Fronts 2023) توسط موسسه علوم و توسعه آکادمی علوم چین، کتابخانه ملی آکادمی علوم چین و شرکت کلریویت منتشر شد. به گزارش یابش و به نقل از کلریویت، شناسایی و ردیابی پژوهش‌های علمی به ویژه حوزه‌های نوظهور علمی با توجه به کمبود و محدودیت منابع، مزیت رقابتی خوبی برای مدیران، سیاستگذارن […] مطالعه کامل