گزارش پزشک آینده ۲۰۲۳ الزویر منتشر شد!

گزارش پزشک آینده ۲۰۲۳ الزویر منتشر شد!

الزویر هلث با هدف پشتیبانی از متخصصان مراقبت‌های بهداشتی فعلی و آینده در طول سفرشان در مراقبت‌های بهداشتی، محتوای قابل اعتماد و مبتنی بر شواهد و تجزیه و تحلیل داده‌ها، برای کمک به تصمیم‌گیری‌های بالینی ارائه میدهد. گزارش پزشک آینده ۲۰۲۳ یکی از داده‌هایی است که میتواند به تصمیم‌گیری های بالینی کمک کند. در این […] مطالعه کامل