موتور جستجوی گوگل اسکالر

موتور جستجوی گوگل اسکالر

تولد گوگل اسکالر (منبع): “انوراگ آچاریا در اواسط دهه ۱۹۸۰ در دوره لیسانس در هندوستان مجبور شد برای دانشمندان نامه بنویسد، زمانی که مقالاتی را که می خواست پیدا نمی کرد.” این خاطره ای است که مهندس کامپیوتر را با زبان نرم می خنداند. آچاریا در گوگل کار می کند و در حال ایجاد ابزار […] مطالعه کامل