پایگاه های اطلاعاتی اکسس (مک گراوهیل)

پایگاه های اطلاعاتی اکسس (مک گراوهیل)

معرفی مجموعه پایگاه های اطلاعاتی اکسس از مک گراوهیل مک گراوهیل چیست؟ مک گراوهیل یک شرکت پیشرو در زمینه آموزش جهانی است که ماموریت خود را تسهیل امر یادگیری با حفظ تمامی ارزش های آن در سطح دنیا برای تمامی افراد می داند. پلتفرم های دیجیتال مک گراوهیل به وسیله ارائه محتواهای علمی با کیفیت […] مطالعه کامل