پایگاه اطلاعاتی اکسس پدیاتریک

پایگاه اطلاعاتی اکسس پدیاتریک

  معرفی پایگاه اطلاعاتی اکسس پدیاتریک Access Pediatrics پایگاه اطلاعاتی اکسس پدیاتریک نیز یکی از زیر مجموعه های مک گراهیل است که به طور خاص در زمینه درمان بیماری های کودکان فعالیت می کند. این پایگاه اطلاعاتی اقدام به ارائه اطلاعاتی مانند تصمیمات پزشکی، اطلاعات پرونده های پزشکی، کمک به بهبود درمان و تصمیم گیری […] مطالعه کامل